Flytta dörr i en lägenhet

Flytta ut en dörr i trapphus, regla upp brandsäker vägg samt montera värmegolv & lägga klinker och sänka innertak och montera Led spotlights m,m