Nysätersvägen 62

Byte av tak samt förlängning av takutsprång. Plåtar i silver. Zanda protector svart 2.0