Vinderbonad Balkong

Ombyggnation av bef bakong till vinterbonad med värmegolv samt klinkers, invändigt ligger det en vitmålad Rough panel samt ledspots, skjutpartierna är avsedda för vår/höst med u-värde på 2.0
Utvändigt ligger det en enkelfasad spontad panel med plåtar i alu-zink.